Disclaimer
 
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn het intellectueel eigendom van Atie Kaper.
Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Atie Kaper is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.
Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.
Copyright
Atie Kaper heeft deze website met zorgvuldigheid laten ontwerpen en samenstellen naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims ten aanzien van schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
Atie Kaper is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.
Verantwoording / aansprakelijkheid
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Atie Kaper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.
Verwijzingen naar andere websites
WelkomWelkom.html
AstrologieAstrologie.html
PsychologiePsychologie.html
ConsultenConsulten.html
HoroscopenHoroscopen.html
WorkshopsWorkshops.html
LezingenLezingen.html
PublicatiesPublicaties.html
CursussenCursussen.html
Atie KaperAtie_Kaper.html
RouteRoute.html
ContactContact.html